Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


3. Wykaz gatunków i podgatunków.

W wykazie umieszczono wszystkie gatunki i podgatunki występujące w Polsce oraz te, o których znajdują się jakiekolwiek wzmianki w literaturze, a także występujące w bezpośrednim sąsiedztwie. Podano nazwę łacińską, nazwę polską oraz najczęściej używane synonimy. Gatunki występujące w Polsce są wyróżnione kolejnymi liczbami od 1 do 160. Podgatunki występujące w Polsce oznaczono podkreśleniem. Synonimy wyróżniono czarną kropką. Litera B oznacza, iż gatunek jest omówiony w roz. 6 /Informacje błędne i niepewne/.

Papilionidae

Motylowce

Pieridae

Bielinki

Nymphelidae

Południce

Satyridae

Oczennice

Nemeobiidae

Wieleny

Lycaenidae

Modraszkowate

Hesperiidae

Powszelatki


Spis treści