Mieczysław Krzywicki

Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/

Lublin 1982


Spis treści

  Część I

 1.   Od autora
 2.   Wstęp
 3. 1. Układ treści
 4. 2. Zagadnienia ogólne
 5. 2.1. Stan badań fauny motyli w Polsce
 6. 2.2. Ogólna charakterystyka fauny motyli w Polsce
 7. 2.3. Zmiany zachodzące w faunie motyli w Polsce
 8. 3. Wykaz gatunków i podgatunków
 9. 4. Część systematyczna
 10. 4.1. Objaśnienia wstępne
 11. 4.2. Papilionoidea
 12. 4.2.1. Papilionidae - Motylowce
 13. 4.2.2. Pieridae - Bielinki
 14. 4.2.3. Nymphalidae - Południce
 15. 4.2.4. Satyridae - Oczennice
 16. 4.2.5. Nemeobiidae - Wieleny
 17. Część II

 18. 4.2.6. Lycaenidae - Modraszki
 19. 4.3. Hesperioidea
 20. 4.3.1. Hesperiidae - Powszelatki
 21. 5. Rozsiedlenie motyli w Polsce
 22. 5.1. Opis tabeli rozsiedlenia /tab.2/
 23. 5.2. Opis badanych rejonów
 24. 5.3. Zestawienie gatunków motyli zebranych przez autora /tab.3/ oraz opisy badanych rejonów
 25. 5.4. Średnie okresy pojawu /tab.4/
 26. 6. Informacje błędne i niepewne
 27. 7. Piśmiennictwo
 28. 7.1. Wykaz literatury
 29. 7.2. Informacje pisemne
 30. 8. Skróty nazwisk i wyrazów
 31. 9. Wykaz łacińskich nazw motyli
 32. 10. Wykaz polskich nazw motyli
 33. 11. Wykaz map i tabel
 34. Część III

 35.   Tablice motyli /17 tablic/.
 36.   Tabela rozsiedlenia /tab.2/.
 37.   Tabela gatunków zebranych przez autora /tab.3/.
 38.   Mapa badanych rejonów.

Pobierz oryginalny maszynopis tutaj.


Prace nad wersją elektroniczną rozpoczęte przez Tomasza Lisa, 2009-2010