Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


Od autora

Wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze przez zatruwania powietrza, wody i gleby spowodował znaczne spustoszenia w świecie owadów, a w tym również w faunie motyli. Gatunki rzadkie wyginęły lub też znalazły się na granicy wyginięcia, gatunki dawniej pospolite stały się rzadkimi, opustoszały lasy, łąki i pola.

Ostatnie trzydziestolecie charakteryzuje się wyjątkowo szybką degradacją fauny motyli. Stan tej fauny z lat 1970-1976 Jest znacznie uszczuplony w stosunku do stanu z lat pięćdziesiątych obecnego wieku. Ostatnie lata do 1982 roku znacznie jeszcze sytuację pogorszyły.

Sytuacja ta skłoniła mnie do opracowania Fauny Motyli Polski z okresu przed zachodzącymi obecnie gwałtownymi, często nieodwracalnymi zmianami, jako rodzaj "fotografii z ostatniej chwili".

Praca niniejsza została ukończona w 1976 roku. Starania o wydanie pracy nie dały rezultatu. Dlatego też zdecydowałem się przekazać gronu Entomologów Polskich omawianą pracę w stanie przygotowanym do wydania.

Wydaję pracę w 4 egzemplarzach we własnym zakresie.


Spis treści