Mieczys³aw Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


Tabela 3.
Zestawienie gatunków motyli zebranych przez autora w latach 1931 - 1976

Oznaczenia:

lp Nazwa gatunku Pusz. Piska Pusz. Augustowska Grajewo Pusz. Knyszyn. Pusz. Bia³owieska Pob. Kaszubskie Nak³o n. Noteci¹ Mor¹g Pusz. Kampinoska Warszawa Siemiatycze Lubartów W³odawa Libiszów Klonów Pińczów Dźbno Pu³awy Kazimierz n. Wis³¹ Na³źczów Niemce Lublin Zemborzyce £opiennik Kraœnik Roztocze Wa³brz. K³odz. Tatry Gorce Pieniny Besk. S¹decki Bieszczady Wilno lp
Papilionidae
1P. machaon /L./ r r p z z z r 1
2I. podalirius /L./ r rrw w ww r p r 2
4P. apollo /L./ 4
5P. mnemosyne /L./ 5
Pieridae
6A. crataegi /L./ 6
7P. brassicae /L./ 7
8P. rapae /L./ 8
9P. napi /L./ 9
10P. bryoniae /Hbn./ 10
11P. daplidice /L./ 11
12A. cardamines /L./ 12
13C. palaeno /L./ 13
14C. myrmidone /Esp./ 14
15C. crocea /Fourc./ 15
16C. hyale /L./ 16
17C. australis Vrty. 17
18G. rhsmni /L./ 18
19L. sinapis /L./ 19
Hymphalidae
20A. iris /L./ 20
21A. ilia /Schiff./ 21

lp Nazwa gatunku Pusz. Piska Pusz. Augustowska Grajewo Pusz. Knyszyn. Pusz. Bia³owieska Pob. Kaszubskie Nak³o n. Noteci¹ Mor¹g Pusz. Kampinoska Warszawa Siemiatycze Lubartów W³odawa Libiszów Klonów Pińczów Dźbno Pu³awy Kazimierz n. Wis³¹ Na³źczów Niemce Lublin Zemborzyce £opiennik Kraœnik Roztocze Wa³brz. K³odz. Tatry Gorce Pieniny Besk. S¹decki Bieszczady Wilno lp
1XXX 1
2XXX 2
3XXX 3
4XXX 4
5XXX 5
6XXX 6
7XXX 7
8XXX 8
9XXX 9
10XXX 10
11XXX 11
12XXX 12
13XXX 13
14XXX 14
15XXX 15
16XXX 16
17XXX 17
18XXX 18
19XXX 19

Spis treœci