Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


4.2. Papilionoidea

Nadrodzina obejmuje znaczną większość motyli dziennych w skali światowej. Szacunkowo liczy ona około 9000 gat. Aktualna liczba stale ulega wzrostowi. W literaturze często można spotkać dla tej nadrodziny nazwę Rhopalocera. Z nadrodziny Papilionoidea występują w Polsce przedstawiciele następujących rodzin: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Satyridae, Nemeobiidae i Lycaenidae. W Palearktyce występuje ok. 1500 gat., w Europie ok. 340 gat., w Polsce 143 gat. Motyle posiadają duże, szerokie skrzydła, stosunkowo niewielką głowę, nogi przednie często skarłowaciałe, czułki maczugowate. Różnorodność barw, kształtu skrzydeł i wielkości bardzo duża /rozpiętość skrzydeł od ok. 15 do 170 mm/. Motyle latają przy słonecznej pogodzie /niektóre tropikalne gatunki rodziny Satyridae latają o zmierzchu/, wysysają kwiaty, dojrzałe owoce, sok skaleczonych pni drzewnych, ekskrementy i wilgotne miejsca na ziemi. Gąsienice nagie, krótko owłosione lub opatrzone kolcami żerują na liściach drzew lub na roślinach zielnych. Poczwarki leżą luźno na ziemi lub też są umocowane w pozycji pionowej głową do góry lub w dół.


Spis treści