Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


Tabela 1. Zanikanie motyli dziennych z uwzględnieniem środowisk pojawu

Rodziny bory bagienne, torfowiska leśne mokre i wilgotne łąki śród- i przyleśne lasy, polany leśne, zarośla przyleśne ekosystemy roślinności ruderalno - krzewiastej hale i polany leśne w górach ekosystemy stepowe obszary rolnicze Razem
wz wz wz wz wz wz wz wz
Papilionidae 1122 2255
Pieridae 11 3 1 22 72145
Nymphalidae 33552711 221 11 2 4122
Satyridae 1133173 2110311 1 3512
Nemeobiidae 11 11
Lycaenidae 1177201 1341155 4719
Hesperiidae 117 96 177
Razem 6616167516 271415699 12416071

Objaśnienia: w - występuje, z - zanika. Wiele gatunków pojawia się w dwóch lub więcej rodzajach ekosystemów. Gatunki te uwzględniono w tabeli jedynie raz, w tym ekosystemie, w którym najczęściej się pojawiają.


Spis treści